Den gode samtalen

Den Gode samtalen 1 og 2

DEN GODE SAMTALEN er et kurs for lederen som ønsker å utvikle sine kommunikasjonsferdigheter

for å sikre gode profesjonelle samtaler. Som vil bygge gjensidig tillit gjennom å forstå seg selv og andre bedre.

Vi misforstår og blir misforstått. Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap om hvorfor dette skjer og forbedre

din måte å gjennomføre samtaler på gjennom erfaringsbasert læring.

Gjennom bevisstgjøring, gode kommunikasjonsverktøy og praktisk trening underveis i kurset får deltagerne testet ut og erfart hvordan god forberedelse, et åpent sinn, åpne spørsmål, tydelighet, god struktur, ivaretakelse, nysgjerrighet og ansvarliggjøring sørger for at samtalen ikke låser seg, der du risikerer å lykkes med vanskelige samtaler, igjen og igjen.

SELVINNSIKT – SELVUTSIKT – SELVREGULERING

Selvinnsikt: Vi må forstå og kjenne oss selv for å forstå hvordan vi oppleves og påvirker

andre. For å kunne ivareta dem du leder er det helt nødvendig å være bevisst hvilken effekt

du har på andre.

Selvutsikt er innsikt i hvordan andre opplever og reagerer på deg. Samsvarer din intensjon

med den effekten du har på dine medarbeidere? Samsvarer ditt eget selvbilde med andres

inntrykk av deg?

Selvregulering- Som leder påvirker du dine medarbeidere hele tiden. Er det hensiktsmessig

å justere egen atferd i ulike møter? Hvem skal du møte og hvordan er det hensiktsmessig å gjennomføre møtet da?

Det teoretiske utgangspunktet i kurset er knyttet til kognitiv sosialpsykologi, kommunikasjonsteori og

beslutningspsykologi. Som individ forstår vi verden og andre utifra egne tidligere erfaringer i forsøk på å tilpasse oss

det den sosiale virkeligheten krever av oss. Vi er forskjellige og forstår og reagerer forskjellig på én og samme situasjon.

Respekt handler om å være åpen og ydmyk for at andre kan se og oppleve verden forskjellig fra deg.

Vanskelige temaer kan være ubehagelige for begge parter og vår erfaring er at mange ledere kvier seg og utsetter denne type

samtaler. Det kan handle om ønsket endring i innsats eller holdning hos en ansatt. Underveis i kurset gir vi deg

kommunikasjonsverktøy som fremmer respekt, felles forståelse av utfordringer, samt motivasjon til endring.

Temaer

 • Hvordan sikre at vanskelige samtaler blir gode?
 • Bli bevisst din egen kommunikasjonsstil
 • Bli bevisst eget reaksjonsmønster-hvorfor kommuniserer/handler vi slik du gjør?
 • Selvforståelse = selvinnsikt+ selvutsikt + selvregulering
 • Hvordan bygge tillit?
 • Intensjon/effekt: Bli bevisst den effekten du har på andre
 • Rollemodell: Hvordan innby til tydelighet, åpenhet og ærlighet?
 • Hvordan bedre forstå og respektere forskjellighet
 • Konflikthåndtering i praksis
 • Hvordan ivareta og spille din kommunikasjonspartner god?
 • Hvordan skape motivasjon og endringsvilje ?

Verktøy

 • Planlegging og gjennomføring
 • Forberedelse: Innhold. Praktisk. Fysisk. Mentalt
 • Kommunikasjonsverktøy
 • Verbal og nonverbal kommunikasjon
 • intensjon - effekt
 • Kroppsspråk. Mimikk. Stemme.
 • Hva du sier. Hvordan du sier det. Hvordan du ser ut når du sier det.

Praktisk trening

Vi trener på samtaler som du kjenner deg igjen i som leder. I tillegg til planlagte Caser oppfordrer vi deltagerne

til å dele erfaringer de står eller har stått i. Profesjonell skuespiller vil spille ut den personen og situasjonen du

du trenger å øve deg på. Du er deg selv. Du vil få individuell veiledning underveis.

Den gode samtalen 1 og 2 ledes av Ellen Wessel og Nina Schjeide.

Dr. Psykolog Ellen Wessel

Dr. Psykolog Ellen Wessel tilbyr lederopplæring og rådgivning for ledere i

arbeidspsykologiske spørsmål. Hun har lang erfaring som kurs- og foredragsholder innen

kommunikasjon og endringsledelse, motivasjon og konflikthåndtering. Ellen har doktorgrad i vitnepsykologi

på temaet troverdighet og jobber som sakkyndig psykolog og forsker. Førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Ellens forskning er spesielt relevant i arbeidslivet der tillit anses som limet i organisasjonslivet .

Hun formidler forskning i utbredt grad i media, gjennom programmer som Ekko, nyhetssendinger

og kunnskapsprogram. Hun medvirket i Podcasten om vitnepsykologi produsert for NRK knyttet til

Therese saken og har bidratt i «True crime serier» som Forsvinningen på Lørenskog, Marianne saken og Direktøren.

Utgivelse Fagbokforlaget 2023: En kort introduksjon til vitnepsykologi.

Nina Schjeide

Nina Schjeide – Psykoterapeut, profesjonell skuespiller og konfliktmekler, trener deltagerne

på praktisk kommunikasjon, samt utvikler og spiller ut caser og personer deltagerne på kurset trenes i å møte.

DEN GODE SAMTALEN 1: Introduksjonskurs over 1 dag

DEN GODE SAMTALEN 2: Videreføring av Den gode samtalen 1. Én til én coaching med psykolog. Erfaringsbasert trening. 2 dager

No items found.
No items found.

Referanser

Henrik Finsberg, Simula

Nina hjalp meg til å løfte presentasjonen min til et nytt nivå. Hun er positiv, energisk og en drøm å arbeide sammen med.

Impact StartUp ved Marte Sootholtet

Nina har en formidabel evne til å effektivt og personlig koble det nærværende og autentiske til en proff pitch.  80 gründerteam har kommet ut av disse coachingsesjonene med trygghet og en profesjonalitet de drar stor nytte av.

NUPI ved Åsmund Weltzien

Nina viste oss i NUPI hvordan vi kan formidle forskning fra scenen på en engasjerende måte. Foredraget hennes engasjerte, underholdt, provoserte og stimulerte til refleksjon.

KRISTIN HOLTER : ORGANISASJONSDIREKTØR I MILLS (KRISTIN.HOLTER@MILLS.NO)

TUSEN TAKK FOR EN FANTASTISK SAMLING! ALLE VAR VELDIG GODT FORNØYDE OG OPPLEVDE Å FÅ ET STORT UTBYTTE AV DE TO DAGENE!

ANNE-KARIN BJERKEBRO, REKTOR VED BRANNFJELL SKOLE

VI FIKK MYE Å TENKE PÅ! NINA VAR INSPIRERENDE, SPRUDLENDE, ÅPEN OG VARM OG FLINK TIL Å MØTE FORSAMLINGEN. HUN UFARLIGGJORDE OG GA GOD ANLEDNING TIL Å REFLEKTERE OVER EGEN PRAKSIS.

KRISTINE LARSEN (TEKNILOGISK INSTITUTT OG MANTENA)

TILBAKEMELDINGENE HAR VÆRT UDELT POSITIVE. NINA ER EN KUNNSKAPSRIK OG ENTUSIASTISK KURSLEDER SOM ER GOD PÅ Å SE HVA DEN ENKELTE TRENGER. KURSDELTAGERNE HAR LÆRT MYE, FÅTT UTFORDRET SEG OG ER SVÆRT BEGEISTRET FOR NINA SCHJEIDE SOM KURSLEDER.

DELTAGER; DEN GODE SAMTALEN, BAMA

DEN PRAKTISKE DELEN MED CASER VAR VELDIG INTERESSANT. JEG TENKTE FØRST AT DET VILLE BLI SVÆRT KONSTRUERT, MEN ALLE OPPLEVDE AT NINA, SKUESPILLEREN, «VAR» DEN PERSONEN HUN SPILTE UT I SITUASJONEN.

ODDVAR SOLEMSLI , CEO RESMAN OG NOV, NORGE

NINA ER DEN BESTE OG MEST ENGASJERTE KURSHOLDEREN JEG NOEN GANG HAR MØTT. HUN HAR HOLDT OG VIL BLI BEDT OM Å HOLDE KURS I PRESENTASJONSTEKNIKK FOR ALLE ANSATTE I RESMAN OG NOV.

DELTAGER POLITIHØYSKOLEN

VELDIG BRA, ENGASJERENDE OG INNSIKTSFULLT. HUN VAR DYKTIG TIL Å LINKE TIL VÅR ARBEIDSHVERDAG.

DELTAGER BAMA; DEN GODE SAMTALEN

DELEN MED CASE VAR VELDIG INTERESSANT. JEG TENKTE FØRST AT DET VILLE BLI VELDIG KONSTRUERT, MEN ALLE OPPLEVDE AT NINA, SKUESPILLEREN, «VAR» DEN PERSONEN VI MØTTE I CASENE.

DELTAGER SKANSKA. KURS I PRESENTASJONSTEKNIKK

NINA ER EKSEPSJONELT DYKTIG. JEG MENER KURSET HAR ET HØYT KVALITETSMESSIG NIVÅ, HUN KLARER Å GI ALLE DEN HJELPEN DE TRENGER, TILPASSET NETTOPP HVER DELTAGERS ØNSKER OG BEHOV.

DELTAGER, CONFEX

FANTASTISK START! ENGASJERTE VELDIG OG PROVOSERTE ;))

DELTAGER CONFEX , KUNDESERVICEDAGEN 2018

HUN VAR BARE HELT FANTASTISK OG MORSOM OG HØRE PÅ. DENNE DAMA LIKTE JEG!

MATTIAS; FABRIKKSJEF BAMA

JEG ER FORTSATT HØY PÅ MEG SELV:) ENGASJEMENTET KOMME DIREKTE NÅR JEG FORBEREDER MEG OG BRUKER VERKTØYENE NINA GA MEG FOR FREMFØRELSE.

AIMAN SHAQURA, BEDRIFTSLEDER

NINA SCHJEIDE FÅR EN KLAR TERNINGKAST 6 AV MEG. UTROLIG BEHAGELIG Å JOBBE SAMMEN MED. JEG HADDE STORT UTBYTTE OG VIL HA MER COACHING AV HENNE VED NESTE ANLEDNING. HUN ER TILSTEDE, EFFEKTIV OG MOTIVERENDE MED TYDELIGE INNSPILL OG SPESIFIKK FEEDBACK.

LONI BARSTEN, MANAGING DIRECTOR (2017)

Jeg kan varmt anbefale Nina. Hun er god til å "lese" deg og lar deg utvikle dine personlige positive egenskaper og skape ditt personlige preg på dine presentasjoner.

Olav Sletta, Engros Frukt AS

Jeg er veldig fornøyd med coachingen jeg fikk av Nina. Med en så konkret gjennomgang tett opp til det aktuelle foredraget ble det veldig godt tilpasset, og jeg følte meg godt forberedt. Veldig lærerikt og gode verktøy for forberedelse av mine fremtidige presentasjoner. Følte virkelig at hun satte seg inn i min og kundens situasjon.

Olav Schewe - forfatter av Superstudenten

Nina er en dyktig og erfaren stagecoach som kombinerer presentasjonsteknikk, skuespillerteknikker og personlig coaching for å hjelpe deg å kommunisere mer effektivt og når det virkelig gjelder.